Enfas- och trefas transformatorer

 
Specialtillverkade och kundanpassade transformatorer i mycket hög kvalitet. Vi tar ansvar för produkten från start till mål. Vilket innebär att vi beräknar, dimensionerar, ritar, och dokumenterar.
Innan transformatorn tillverkas sker en gedigen slutprovning och kvalitetssäkring. Vi tillverkar enfas transformatorer upp till 20 kVA och trefas transformatorer upp till 50 kVA samt vissa egna standardmodeller.

DC-aggregat (AC/DC Power supplies)
Vår specialitet är 12-pulslikriktare som jämnar ut likspänningen och klarar extra hårda krav på t ex störtålighet. Även specialtillverkade enfas- och trefas transformatorlikriktare.

Drosslar
Vi beräknar och dimensionerar t ex faskompenseringsdrosslar, enfas- och trefasdrosslar och filterdrosslar. Hög kvalitet igenom hela tillverkningsprocessen samt att vi alltid slutprovar och kvalitets-säkrar produkterna.

Magnetspolar
Specialtillverkade enligt de behov och krav som ställs, dvs. vi hjälper till att beräkna och dimensionera magnetspolar för att uppnå högsta möjliga kvalitet.

Lindade produkter
Utformade och anpassade till användningsområdet. Tillverkning av t ex mätspolar och larmdetektorer.

Prototyptillverkning
Utveckling och konstruktion av elektromekaniska produkter, förberedda för serietillverkning. Vi hjälper till att hitta lösningar för bästa resultat.
Legoarbeten
Vi kan även erbjuda viss legotillverkning av mindre serier enligt givna specifikationer.